Prigovori

Upute za podnošenje prigovora

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/2014), prigovor možete poslati putem elektroničke pošte na: [email protected] ili pisanim putem na:

RIA HOME

Salon namještaja

Gospodarska bb

42000 VARAŽDIN

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, na prigovor ćemo Vam odgovoriti na isti način kojim je prigovor nama upućen i to u roku od 15 dana od primitka prigovora. U suprotnom se Kupac može obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača.

Uvjeti za povrat nekorištene robe (pravo na jednostrani raskid ugovora)

 1. Imate pravo u roku od 14 dana od dana dostave proizvoda kupljenog na daljinu jednostrano raskinuti ugovor bez navođenja razloga.
 2. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, molimo Vas da nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom na: [email protected] u kojoj ćete navesti ime i prezime osobe na koju glasi narudžba, kontakt broj telefona, broj narudžbe, te broj računa na koji je potrebno vratiti novac, a možete koristiti i obrazac za jednostrani raskid ugovora.
 3. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana sklapanja ugovora, tj. od dana izdavanja računa.
 4. Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete pronaći na linku: „Obrazac za jednostrani raskid ugovora
 5. Povrat robe vršimo u potpunosti o svojem vlastitom trošku našom dostavnom službom.
 6. Rok za povrat robe od trenutka raskidanja ugovora je 10 radnih dana, osim u slučaju da je usmeno dogovoreno drugačije. Kontaktirat ćemo Vas dan prije prikupa kako bismo Vas obavijestili o okvirnom terminu.
 7. Povrat novca vrši se isključivo na bankovni račun klijenta u ime vraćanje robe. Sve druge vrste plaćenih usluga su bespovratne (dostava robe na određeni kat, pomoć pri slaganju namještaja i sl.). Povrat novaca i robe vrši se isključivo poštujući zakone Republike Hrvatske. Povrat novaca vršimo u roku od 10 dana od trenutka raskida ugovora.
 8. Pravo na jednostrani raskid ugovora gubi se u slučaju da je namještaj sastavljen i korišten.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422).

 

Reklamacije

U slučaju bilo kakvih nepravilnosti ili oštećenja, slike istih možete nam poslati putem e-pošte na: [email protected] kako bismo u što kraćem roku utvrdili gdje je točno nepravilnost i poduzeli daljnje korake u otklanjanju iste. Oštećene dijelove ćemo zamijeniti ispravnima ili izvršiti povrat novaca i robe u roku od 10 radnih dana. U slučaju bilo kakvih upita ili nejasnoća, možete nas kontaktirati na broj naše djelatnike u prodaji: 042 302-072 svakim radnim danom i subotom od 10:00 – 20:00 sati.

Prodavatelj se obvezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan te odgovara opisu proizvoda navedenom na home.ria.hr. Slika koja ilustrira proizvod na Internet stranici ne mora odgovarati stvarn om izgledu proizvoda te kupac ne može reklamirati ovaj segment.

U slučaju tehničke neispravnosti audio zapisa koji su pohranjeni na prijenosniku zvuka prodavatelj preuzima potpunu odgovornost. U slučaju tehničke neispravnosti, kupac je dužan reklamirati proizvod u roku od 4 (četiri) radna dana. Nakon što reklamira tehničku neispravnost kupac je dužan poštom, uz dostavnicu, vratiti tehnički neispravan prijenosnik zvuka nakon čega će prodavatelj u roku od 3(tri) radna dana poslati kupcu zamjenski proizvod, bez ikakve naknade. U slučaju gore navedenog kupac nema pravo tražiti povrat novca, već isključivo zamjenski proizvod.

Prodavatelj nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavljača (tvrtka koja obavlja poslove dostave proizvoda).

Ako kupac odabere opciju downloada proizvoda te kupac ne bude u mogućnosti obaviti download zbog tehničkih problema uzrokovanih na serveru prodavatelja prodavatelj se obvezuje poslati elektronsku poštu sa novom mogućnosti za download za što kupac ne snosi nikakve troškove.

U slučaju da kupac niti tada ne bude u stanju obaviti download koji je uzrokovan zbog tehničkih problema na server prodavatelja, kupac je dužan o tome kontaktirati prodajnu službu prodavatelja koja će ponuditi adekvatno rješenje koje u sebi neće sadržavati nikakvu naknadu i daljnje troškove od strane kupca. Kupac nema pravo tražiti povrat novca u ovoj situaciji.

U slučaju da kupac ne može downloadati proizvod,a tehnički problemi nisu vezani za prodavatelja, već su uzrokovani od strane kupca, operatera ili treće osobe prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost i nije dužan kupcu omogućiti download ili isporuku robe bez naknade.

Kupac je u roku od 5 (pet) radnih dana dužan downloadati proizvod, nakon toga više neće moći, bez obzira što je izvršio uplatu, downloadati proizvod. U ovom slučaju kupac se odriče bilo kakve reklamacije.

25 mjeseci jamstva kvalitete

Svaki proizvod ima vlastitu deklaraciju s općim značajkama opisanim u stavkama. Uz deklaraciju, dobivate i jamstvo proizvođača, uvjete korištenja, druge uvjete i odredbe te opise dobara. Prilikom kupnje bilo kojeg proizvoda, preporučamo Vam da iste pregledate. Uvjeti valjanosti jamstva:

 • Proizvod se obavezno mora složiti prateći upute za instalaciju namještaja;
 • Proizvod se smije koristiti isključivo u svrhe za koje je namijenjen, te treba biti održavan u skladu s pravilima zaštite;
 • Jamstvo se odnosi na proizvodne ili dostavne nedostatke u kvaliteti proizvoda.

Kupac gubi pravo na jamstvo u sljedećim slučajevima:

 • Nisu poštovane upute za instalaciju i proizvod nije održavan u skladu s pravilima zaštite;
 • Roba je oštećena krivnjom kupca;
 • Namještaj je oštećen uslijed djelovanja više sile.

U slučaju da primijetite nepravilnosti namještaja u upotrebi, molimo vas da obavijestite kontakte navedene na stranici RIA HOME. Ukoliko su iste primijećene tijekom jamstvenog roka, a ulaze u kvantitativne ili kvalitativne neusklađenosti definirane jamstvom, RIA HOME se obavezuje da će ispraviti/zamijeniti ili kompenzirati proizvod o vlastitom trošku. U slučaju proizvodnog nedostatka, RIA HOME obavezao se otkloniti isti u roku od 15-45 radnih dana od trenutka prijave.